Torsö språkbyrå har av många turistorganisationer och företag inom besöksnäringen anlitats som kursledare, utbildare och föreläsare.

Torsö språkbyrås kurskoncept ”Lätt att vara tysk gäst” har genomförts i olika västsvenska områden, i syfte att öka värdskap gentemot tyskspråkiga gäster. Under kursen lär sig deltagare inte bara en del användbara fraser på tyska, utan tar även del av fakta kring bland annat kulturella skillnader, sociala koder i tyskspråkiga länder och hur den tyska marknaden fungerar.

Behöver du som företagare utbildning i Basetool för att bli bättre på att marknadsföra din verksamhet på nätet? Eller vill du som jobbar i en turistorganisation kunna erbjuda utbildning i Basetool för företagen på din destination? Då kontaktar du Torsö språkbyrå som erbjuder utbildningstjänster för företag. För att lyckas fånga upp besökarna i det enorma informationsflöde vi har idag, ställs höga krav på budskapets innehåll och attraktionsförmåga, vilket inte minst gäller på webben. Genom att gå en Basetoolutbildning, skräddarsydd för företagare, lär man sig använda Basetool på bästa sätt och skapa attraktiva och innehållsrika presentationssidor som exponeras på bland annat vastsverige.com och lokala destinationswebbplatser.

Hör av dig med dina funderingar eller frågor! Jag diskuterar gärna olika upplägg, som självklart anpassas efter just dina behov och önskemål!