Torsö språkbyrå har av många turistorganisationer och företag inom besöksnäringen anlitats som kursledare, utbildare och föreläsare.

Torsö språkbyrås kurskoncept ”Lätt att vara tysk gäst” har genomförts i olika västsvenska områden, i syfte att öka värdskap gentemot tyskspråkiga gäster. Under kursen lär sig deltagare inte bara en del användbara fraser på tyska, utan tar även del av fakta kring bland annat kulturella skillnader, sociala koder i tyskspråkiga länder och hur den tyska marknaden fungerar.

Värdskap är någonting jag brinner för, och någonting som tydligt känns i allting jag gör.
VÄRDSKAP
Under mina kurser delar jag gärna med mig av mina erfarenheter från 25 år inom besöksnäringen. På ett personligt och engagerat sätt jobbar jag med begreppet Värdskap och förmedlar vikten av ett gott värdskap på ett besöksmål.
GUIDETEKNIK
Som certifierad guidevaliderare/yrkesbedömare och min mångåriga erfarenhet från mitt arbete som auktoriserad guide berättar jag om yrkets enorma betydelse för ett besöksmål, om olika guidetekniker och viktiga saker att tänka på när man möter och tar hand om en grupp/en gäst.

Hör av dig med dina funderingar eller frågor! Jag diskuterar gärna olika upplägg, som självklart anpassas efter just dina behov och önskemål!