Som företagare som erbjuder guidetjänster på olika platser har jag ingen fysisk verksamhet, där jag kan ha konkreta insatser för miljön. Men! I mitt arbete är jag en värdefull och värdeskapande ambassadör för ett besöksmål, en plats eller ett område, där jag kan göra hållbara val och därmed i allra högsta grad bidra till en hållbar besöksnäring.

Foto: Tuana.se

Vid utvecklandet och skapandet av egna guideprodukter väljer jag att samarbeta med aktörer som inte bara snackar hållbarhet, utan också "på riktigt" jobbar med det.

 

Först och främst jobbar jag med hållbarhetsaktiva samarbetspartners:

... som erbjuder boende där man har tänkt till kring hållbarhetsrutiner och det lilla hållbarhetsextra.

... som tillhandahåller mat som tillagas av lokalt producerade råvaror.

... som skapar lokala jobb och därmed bidrar till en social hållbarhet.

... som erbjuder miljövänliga transporter.  

 

Som guide möter jag många gäster, både från Sverige och från många olika länder. Det ger mig en möjlighet att aktivt lyfta hållbarhetsarbetet som finns i ett område. Jag pratar om hur mina samarbetspartners arbetar och jag berättar mer än gärna om exempelvis Allemansrätten. På det sättet kan jag skapa en medvetenhet hos gästerna som förhoppnings sprider sig, och så kan jag lyfta och stärka den lokala besöksnäringen. 

Jag har sedan många år varit Ambassadör för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, och följer noggrant samt bidrar till deras arbete att skapa en ökad medvetenhet och konkreta insatser kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

 

Läs mer om Turistrådets Västsveriges viktiga satsning "Hållbarhetsklivet":

www.hallbarhetsklivet.se